Poolse werknemers moeten meer belasting betalen vanaf 1 januari 2021

De nieuwe regelgeving zal met name van belang zijn voor inkomens van de Poolse werknemers in bij voorbeeld Nederland, België, Oostenrijk en Noorwegen. Vanaf 1 januari 2021 zullen Polen die in deze landen werken, die Pools fiscaal ingezetene blijven, aan de Poolse belastingdienst het verschil moeten betalen tussen de in deze landen betaalde belasting en de heffing die ze in Polen zouden moeten betalen.

Het inkomen van Polen die in Nederland werken, wordt zowel op de woonplaats (Polen) als op de werkplek (Nederland) belast. Een persoon die in Polen fiscaal ingezetene is, moet altijd een jaarlijkse belastingaangifte indienen. Om dubbele belastingheffing te voorkomen met betrekking tot het inkomen dat in Nederland wordt verkregen door Poolse belastingplichtigen, zal de verrekenmethode van toepassing zijn.

In de praktijk betekent dit dat het inkomen dat in het buitenland wordt verdiend in Polen wordt belast, maar dat de in het buitenland betaalde belasting wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting volgens de belastingtarieven in Polen: 17% PIT tot 85.528 PLN, en daarboven – 32% belasting.

De verrekenmethode is niets nieuws, volgt uit Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot het vermijden […] belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, van 2002.

Tot nu toe hadden Poolse werknemers recht op een reliëf, in het Pools: “ulga abolicyjna” – deze maakte het mogelijk om het verschil in belastingheffing tussen landen niet te betalen, zelfs als de buitenlandse belasting lager was dan in Polen. Vanaf nu is de aftreklimiet PLN 1.360, wat overeenkomt met het inkomen van PLN 8.000. PLN. De regering kondigde de opheffing van “ulga abolicyjna” aan. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021.

 

Welke belasting uit Nederland wordt verrekend, is dat de inkomstenbelasting en/of de loonbelasting?

Inkomstenbelasting

Als de Poolse werknemer geen IB aangifte doet in Nederland, welke gevolgen zou dat dan hebben?

Er wordt geen IB belasting afgedragen dus dat kan dan ook niet verrekend worden met de belasting die in Polen betaald zou moeten worden, oftewel in Polen wordt de volle pond betaald.

 

Loonbelasting

Omdat het ook om loonbelasting gaat, zou ik aan de hand van een voorbeeld het volgende aan u voor willen leggen.

In de jaaropgave staat een bedrag aan loon vóór loonheffing van € 10.774,-.

Over dat bedrag wordt een bedrag van € 2.086,- loonheffing ingehouden (en daarbij is een arbeidskorting van € 1.280,- verrekend).

We zouden het reliëf als volgt zien:

In Nederland heeft deze werknemer € 2.086,- aan loonbelasting betaald.

In Polen zou deze persoon bijvoorbeeld € 3.000,- aan belasting moeten betalen.

Na verrekening met de afgedragen belasting in Nederland van € 2.086,- zou deze persoon in Polen nog € 914,- aan belasting moeten betalen.

Het bedrag van € 914voorheen was vrijgesteld en vanaf 1 januari 2021 wel betaald moet worden in Polen.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial