Belastingheffing van een schenking – de recipient is een inwoner van Polen

Dit advies betreft de belastingheffing van een contante schenking door een inwoner van Nederland aan de kinderen van de broers en zussen. De aanname is dat de recipient een inwoner van Polen is. Een tweede optie is een lening.

De schenkingsbelasting in Polen is vastgelegd in de Wet van 28 juli 1983 op de successie- en schenkingsrechten. Het bevoegde belastingkantoor in Polen moet op de hoogte worden gebracht van elke ontvangen schenking, ongeacht waar deze wordt gedaan. De bepalingen van de wet op de successierechten en schenkingsrechten laten er geen twijfel over bestaan ​​dat de ontvangst door een Poolse burger of een persoon die permanent in Polen verblijft van een buitenlandse schenking onderworpen is aan successierechten en schenkingsrechten.

Wet op successierechten en schenkingsrechten:

Artikel 9. 1.

De schenking wordt belast van zaken en eigendomsrechten met een waarde van meer dan:

1) PLN 9.637 – als de recipient een persoon is die deel uitmaakt van de eerste belastinggroep;

2) PLN 7.276 – indien de recipient een persoon is die is ingedeeld in belastinggroep II;

Artikel 14. 3.

  1. De belastinggroepen omvatten:

1) aan groep I – echtgenoot, afstammelingen, voorouders, stiefzoon, schoonzoon, schoondochter, broers en zussen, stiefvader, stiefmoeder en schoonouders;

2) tot groep II – kinderen van broers en zussen

Kinderen van de broers en zussen behoren dus tot de 2e belastinggroep.

 Art. 15. 1

De belasting wordt berekend over het overschot van de belastinggrondslag boven belastingvrij bedrag op de volgende schalen:

2) van recipients die zijn opgenomen in de 2e belastinggroep:

  • Tot 10,278

Belasting =7%

  • PLN 10 278 tot PLN 20 556

Belasting = PLN 719 50 en 9% van het overschot boven PLN 10 278

  • Boven PLN 20 556

Belasting =1644 PLN 50 en 12% van het overschot boven PLN 20 556

Als de schenking aan de zuster wordt gegeven, dan wordt een afzonderlijke schenking van de zuster aan de dochter gegeven, er zal geen belasting zijn.

We kunnen belasting vermijden als de donor tot de naaste familieleden behoort en de donatie aan het belastingkantoor wordt gemeld.

Artikel 4a. 1.

De verkrijging van eigendom of rechten is vrijgesteld van belasting – een eigendom door echtgenoot, kinderen, stiefkinderen, broers en zussen,stiefvader en stiefmoeder als:

2) als het onderwerp van een schenking zijn contanten (…) – ze zullen documenteren ontvangst van een overschrijving op de betaalrekening van de koper.

Er is geen limiet voor de vrijstelling van een schenking binnen de bovengenoemde personen in artikel 4a.1.

Het veiligst voor de belastingdienst is als de schenking wordt bevestigd door een schriftelijke overeenkomst waarin schenker zich ertoe verbindt het geld te geven.

De schenking zal goed worden gedocumenteerd. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door overschrijving of betaling op een bankrekening met een precies gedefinieerde titel.

Let op!

De schenking moet binnen 6 maanden na de datum van donatie aan de belastingdienst gemeld worden door middel van SD-Z2-formulier. Het formulier dient vergezeld te gaan van een overdrachtsbevestiging en een kopie van een schriftelijke overeenkomst.

Als u deze problemen niet aanpakt, betaalt u een belastingtarief van 20%. Als het schenkingsproces is uitgevoerd in de vorm van een notariële akte, hoeft u dit niet aan het belastingkantoor te melden – op alle formaliteiten wordt toezicht gehouden door een notariskantoor.

 

OPTIE 2 – een lening

De lening wordt belast met belasting op civielrechtelijke transacties (in het Pools – PCC). Het is noodzakelijk om de PCC-3-verklaring in te dienen.

Vanaf 01/01/2019 worden leningen belast met een tarief van 0,5% PCC.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial