Belastingadvies en boekhouding

Via mijn blogvermeldingen wil ik u graag kennis laten maken met het Poolse belastingstelsel – zie vermeldingen in de categorie: Belastingen in Polen.

Sinds 1998 heb ik ervaring opgedaan in de adviesbranche in financiën, boekhouding en belastingen, in internationale concerns zoals Sweco, Grontmij, JP Morgan of PWC, niet alleen in Poolse vestigingen, maar ook in België en Nederland.

In de Nationale Kamer van Belastingadviseurs ondersteunen we onze cliënten met alle kwesties van de Poolse en internationale belastingwetgeving. Afhankelijk van de omvang van een opdracht, bieden we een team van experts met passende ervaring en capaciteiten. Om lid te worden van de Nationale Kamer van Belastingadviseurs moet elke kandidaat slagen voor een staatsexamen en de ethische code volgen.

Elke belastingadviseur is verplicht om beroepsgeheimen te bewaren, waarvan alleen een cliënt of rechtbank ons ​​kan vrijlaten. Daarnaast zijn wij verplicht om een ​​aansprakelijkheidsverzekering te hebben in verband met de geleverde belastingadviesdiensten.

Belastingadvies en boekhouding

Ik ondersteun zowel particulieren als ondernemers.

In samenwerking met andere belastingadviseurs van de Nationale Kamer van Belastingadviseurs bied ik o.a. de volgende diensten aan:

 • Belastingadvies – met betrekking tot de Poolse belastingwetgeving en internationale belastingwetgeving
 • Belastingaangiften, registratie van belastingbetalers
 • Boekhouding –

– belastingboek met inkomsten en uitgaven (alleen beschikbaar voor kleine persoonlijke partnerschappen en 1-persoonsbedrijven)

– volledige boekhouding (verplicht voor grotere ondernemers en alle bedrijven met rechtspersoonlijkheid / vrijwillig voor kleinere ondernemers)

 • Vragen over het behoud van bronbelasting
 • Transfer pricing documentatie
 • Vertegenwoordiging voor belastingautoriteiten en rechtbanken
 • Douane-inklaring

Poolse en internationale belastingen en douane

Mijn advies is van toepassing op verschillende belastingen en heffingen van de reikwijdte van het Poolse en internationale belastingstelsel:

 • inkomstenbelasting (incl. bronbelasting)
 • BTW
 • vastgoed belasting
 • belasting op civielrechtelijke transacties
 • belasting op een erfenis en schenking
 • exitheffing
 • accijns
 • lokale belastingen en toeslagen
 • invoer- en uitvoerrechten

Blog

Brexit: wat hebt u nodig als u zaken met het VK doet?

Koopt u bij leveranciers in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Dan moet u invoeraangifte doen en btw betalen bij de Douane,  sinds het VK is geen EU-lidstaat meer.
Geeft u de btw liever aan in uw btw-aangifte? Vraag dan een ‘Vergunning artikel 23’ aan. U hoeft dan bij de Douane geen btw te betalen. Hebt u recht op aftrek van btw? Dan kunt u deze btw ook als voorbelasting aftrekken in uw aangifte. U betaalt dan per saldo geen btw.

Kapitaalstorting, lening van aandeelhouders of extra betalingen van aandeelhouders. Wat is fiscaal het beste?

Welke vorm van cofinanciering van het bedrijf in Polen door de buitenlandse aandeelhouders is fiscaal het beste? De volgende uitleg is een antwoord op dit vaak gestelde vraag. Kapitaalstorting De overgedragen fondsen worden eigendom van het bedrijf in Polen. Methode om het kapitaal te vergroten: het aantal aandelen wordt verhoogd met behoud van hun nominale …

Wijziging van het belastingverdrag – moet u in Polen belasting betalen over Nederlandse pensioenen?

Nederland en Polen hebben een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen beide landen ondertekend. Hierin zijn onder andere nieuwe afspraken gemaakt tegen belastingontwijking. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen en over vermogenswinsten op aandelen in onroerendezakenlichamen. In het wijzigingsprotocol is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van …