Kasa fiskalna przy wynajmie nieruchomości

Generalnie, jeśli wynajmuje się mieszkanie osobom fizycznym, to jest obowiązek przychody z tego najmu rejestrować na kasie fiskalnej. Jeśli jednak nie osiąga się z najmu więcej niż 20 tys. zł obrotu rocznie, to nie trzeba kupować kasy fiskalnej – ALE PRZY KILKU MIESZKANIACH TA KWOTA ZOSTANIE PRZEKROCZONA.

Sposoby na uniknięcie kasy fiskalnej w najmie:

SPOSÓB 1:

 – wystawianie faktur przy płatnościach czynszu za najem gotówką

Jeżeli wolimy przyjmować od najemcy pieniądze do ręki, powinniśmy wystawiać najemcy faktury. Wcale nie musimy do tego być podatnikami VAT. Faktura powinna zawierać datę wystawienia, kolejny numer, imiona i nazwiska wynajmującego oraz najemcy, adres wynajmowanego mieszkania, wskazanie miesiąca, którego dotyczy i kwotę czynszu. Najemcy wręczamy oryginały faktur, a sami przechowujemy ich kopie. Podatnik uzyskujący przychody z tytułu najmu prywatnego (nawet jeśli równocześnie prowadzi niezwiązaną z najmem działalność gospodarczą) nie ma obowiązku wystawiania z tego tytułu faktur sprzedażowych. Może jednak dobrowolnie podjąć decyzję o sporządzaniu takich dokumentów co miesiąc. Takie rozwiązanie może okazać się korzystne, szczególnie, jeśli lokatorem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności, a zapłata czynszu następuje w formie gotówkowej – w ten sposób bowiem można uniknąć obowiązku ewidencjonowania przychodów z najmu prywatnego na kasie fiskalnej.

Wystawiając fakturę na najem prywatny należy wybrać stawkę „zw”.

SPOSÓB 2:

 – najemcy wpłacają pieniądze wyłącznie na konto (i opisują przelewy)

Jeśli nie chcemy wystawiać faktur, to możemy zdecydować, że najemca ma przelewać należny nam czynsz najmu i inne opłaty na konto bankowe. Musimy się z nim umówić, że będzie odpowiednio opisywał  przelewy (czego dotyczy płatność, czyli wskazanie mieszkania i miesiąca). Trzeba poinstruować najemców, że właściwy opis przelewu jest bardzo istotny i powinien wyglądać np. tak: „czynsz, miejscowość, adres…..”. Zdarza się, że wpłaty w imieniu najemcy dokonuje ktoś inny np. rodzice lub znajomy, w tytule przelewu powinno wtedy znaleźć się, za kogo ta wpłata jest dokonywana np. „wpłata za Adama Kowalskiego”. Przy podpisaniu umowy bierze się w gotówce kaucję oraz czynsz najmu za pierwszy miesiąc. Warto poprosić najemcę, żeby pierwszy czynsz również wpłacił przelewem.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial