Rozliczenie podatku od dochodów w Niemczech 2019 i 2020

Kwota wolna od podatku wzrosła w roku 2020 i wynosi aktualnie 9.408 euro na podatnika, natomiast w 2019 r. wynosiła 9.168 euro na podatnika. Podjęto zatem decyzję o korekcie kwoty wolnej na rok 2020 o 240 euro.

Małżeństwom przysługuje podwójna kwota wolna, mogą zatem zarobić w tym roku 18.816 euro bez konieczności odprowadzania podatku (odpowiednio 18.336 euro w 2019 r.).

Jak już pisałem wcześniej, na wysokość zwrotu podatku pobranego przez płatnika ma wpływ istotna kwestia – czy podatnik podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czy nieograniczonemu.

Ograniczony obowiązek podatkowy

Ten rodzaj obowiązku podatkowego odnosi się do osób, które legalnie pracowały na terenie Niemiec nie więcej niż 183 dni. Dodatkowo, suma uzyskanych opodatkowanych przychodów dla jednej osoby nie może przekraczać równowartości 90% jej dochodów ogólnych. Ograniczony obowiązek podatkowy jest zdecydowanie mniej korzystny niż nieograniczony. Dlaczego? Ponieważ w przypadku ograniczonego rozliczenia podatkowego z Niemiec urząd skarbowy nie ma możliwości naliczenia jakichkolwiek ulg. A to właśnie one najczęściej sprawiają, że kwoty zwrotu nadpłaconego podatku z Niemiec są dużo wyższe. Ograniczony obowiązek podatkowy nie pozwala również na wspólne rozliczenia ze współmałżonkiem.

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Nieograniczone rozliczenie podatku z Niemiec dotyczy osób pracujących w tym kraju dłużej niż 183 dni. W takim przypadku istnieje również możliwość ubiegania się o różnego rodzaju udogodnienia. Mogą to być między innymi ulgi związane z kosztami utrzymania oraz regularnymi dojazdami do pracy. Jeśli należysz do tej grupy osób pracujących w Niemczech, już teraz możesz zacząć zbierać wszystkie wydawane Ci paragony oraz faktury. Te dokumenty będą najlepszym potwierdzeniem tego, że w określonym terminie wydałeś konkretną kwotę na transport czy mieszkanie.

Więcej informacji możesz znaleźć w moich poprzednich postach lub zapraszam do kontaktu bezpośredniego – mailowo lub telefonicznie.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial