Algehele gemeenschap van goederen in Polen – anders dan in Nederland

Ik heb een vraag ontvangen over regelgeving met betrekking tot de algehele gemeenschap van goederen. Er is een aanzienlijk verschil tussen de algehele gemeenschap van goederen in Nederland en in Polen:

In Nederland in algehele gemeenschap van goederen alles wat de echtgenoten voor hun huwelijk bezaten en alles wat zij tijdens hun huwelijk verwerven in een “pot” terecht komt; een en ander wordt derhalve gemeenschappelijk eigendom.

In Polen in algehele gemeenschap van goederen alles wat de echtgenoten tijdens hun huwelijk verwerven in een “pot” terecht komt, maar alles wat de echtgenoten voor hun huwelijk bezaten blijft geheel zijn privé-eigendom. Er ontstaan dus twee vermogens van elke echtgenoot: afzonderlijke eigendom van vóór het huwelijk en eigendom die onder de algehele gemeenschap van goederen valt.

Huwelijksvoorwaarden en periodieke verrekening

In Nederland is er een mogelijkheid om van de algehele gemeenschap van goederen af te wijken door het maken van huwelijksvoorwaarden. Bovendien bestaat in Nederland ook periodieke verrekening – een bepaling dat men tijdens het huwelijk het uit het inkomen gespaarde vermogen elk jaar samen onder elkaar verdeelt. Door deze bepaling blijft de niet werkende echtgenoot meedelen in de besparingen uit het inkomen en groeit dus financieel mee met de partner. De afspraak om periodiek het overgespaarde inkomen te delen geeft slechts het gewenste resultaat, indien de verrekening ook daadwerkelijk plaatsvindt. Dat betekent dat de echtgenoten bereid moeten zijn om een boekhouding te voeren en om jaarlijks met elkaar aan tafel te gaan om te verrekenen.

Inkomsten uit bedrijfsactiviteiten

In Polen behoren de inkomsten uit bedrijfsactiviteiten van een van de echtgenoten tot het gemeenschappelijke eigendom van echtgenoten die de algehele gemeenschap van goederen hebben – d.w.z. de inkomsten uit bedrijfsactiviteiten ontstaan ​​na het begin van het huwelijk. De algehele gemeenschap van goederen omvat ook componenten van een onderneming die door een van de echtgenoten wordt beheerd. Het maakt niet uit of de andere echtgenoot een partner is in het bedrijf en in welk aandeel – hoe dan ook alle inkomsten uit zakelijke activiteiten van de echtgenoten een gemeenschappelijk eigendom zijn.

Als een schuld door de ene echtgenoot is aangegaan, ook daarvan de andere echtgenoot nadeel ondervindt. In het geval van schulden in een bedrijfsactiviteit van een van de echtgenoten, kan de schuldeiser, afgezien van het afzonderlijke vermogen van die echtgenoot van vóór het huwelijk, ook afdwingen van het gemeenschappelijk eigendom.

Gezamenlijke jaarlijkse aangifte?

Houd er ook rekening mee, dat de echtgenoot die een ondernemer is, belast met een 19% vlaktaks, kan niet samen met de andere echtgenoot één gezamenlijke jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting indienen. In een afzonderlijke belastingaangifte van elke echtgenoot moeten de inkomsten uit bedrijfsactiviteiten worden weergegeven in overeenstemming met het procentuele aandeel van de echtgenoot in elke onderneming.

Een testament laten opmaken?

Je kunt een testament opstellen om overervingskwesties anders dan wettelijk erfrecht te bepalen. Ik ken een goede juridisch adviseur die deze problemen oplossen kan.

Zijn mijn toelichtingen leesbaar voor jou? Als je nog vragen hebt, neem contact met mij op via email of telefoon 🙂

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial