BTW e-commerce: de EU en NON-EU regelingen, OSS, IOSS

Met de nieuwe bepalingen worden de in de btw-richtlijn vastgestelde bestaande bijzondere btw-regelingen (niet-Unieregeling, Unieregeling) gewijzigd en wordt een nieuwe regeling (invoerregeling) toegevoegd. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen op het gebied van e-commerce en met betrekking tot de elektronische interfaces vind je in het vorige artikel. Deze tekst vat de bepalingen van de e-commercewet met betrekking tot de EU en NON-EU speciale regelingen samen.

Het mini-eenloketsysteem (MOSS) is een elektronisch systeem dat belastingplichtigen die telecommunicate-, omroep- en elektronische (TBE) diensten verlenen aan afnemers in de EU, de mogelijkheid biedt de in alle EU-lidstaten verschuldigde btw in een lidstaat aan te geven en te betalen. Met ingang van 1 juli 2021 is het MOSS uitgebreid tot alle b2c-diensten die worden verricht in lidstaten waar de dienstverlener niet is gevestigd, intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en bepaalde binnenlandse goederenleveringen. Het wordt dus een eenloketsysteem (OSS).

Tabel 1: overzicht van de wijzigingen …

BTW e-commerce: elektronische platforms

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen op het gebied van e-commerce vind je in het vorige artikel. Deze tekst vat de bepalingen van de e-commercewet met betrekking tot elektronische platforms samen.

Om de nieuwe wet begrijpelijker te maken, heeft het Directoraat-generaal belastingen en douane-unie van de Europese Commissie de toelichting op de btw-regels voor e-commerce gepubliceerd. Volgens deze verklaringen zijn de belastingplichtige, die via een elektronische interface, zoals een marktplaats, platform, portaal of soortgelijk middel de levering van goederen faciliteert, is de gelijkgestelde leverancier in het geval van:

  • afstandsverkopen van uit een derdelandsgebied of een derde land ingevoerde goederen in zendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan 150 EUR, vaak aangeduid als goederen van geringe waarde — artikel 14 bis, lid 1, of
  • goederenleveringen binnen de Gemeenschap door een niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige aan een niet-belastingplichtige; zowel binnenlandse leveringen als intracommunautaire afstandsverkopen van goederen vallen

Toelichting op de BTW-regels voor e-commerce

Op 1 juli 2021 zijn een aantal wijzigingen van Richtlijn 2006/112/EG (de BTW-richtlijn) in werking getreden, die betrekking hebben op de btw-regels voor grensoverschrijdende e-commerceactiviteiten van business-to-consumer (b2c).

Om de nieuwe wet begrijpelijker te maken, heeft het Directoraat-generaal belastingen en douane-unie van de Europese Commissie de toelichting op de btw-regels voor e-commerce gepubliceerd. Volgens deze verklaringen zijn de wijzigingen gericht op de uitdagingen die voortvloeien uit de btw-regelingen voor afstandsverkopen van goederen en de invoer van zendingen met een geringe waarde, te weten:

  • EU-bedrijven die via internet goederen aan eindverbruikers in andere lidstaten verkopen, moeten zich voor btw-doeleinden laten registreren en btw aangeven in de lidstaat van de verbruiker indien hun verkopen hoger zijn dan de drempel voor afstandsverkopen, d.w.z. 35 000/100 000 EUR. Dit brengt grote administratieve lasten met zich mee voor handelaars en belemmert de ontwikkeling van de onlinehandel binnen de EU;
  • aangezien btw-vrijstelling wordt verleend voor de
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial