BTW e-commerce: de EU en NON-EU regelingen, OSS, IOSS

Met de nieuwe bepalingen worden de in de btw-richtlijn vastgestelde bestaande bijzondere btw-regelingen (niet-Unieregeling, Unieregeling) gewijzigd en wordt een nieuwe regeling (invoerregeling) toegevoegd. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen op het gebied van e-commerce en met betrekking tot de elektronische interfaces vind je in het vorige artikel. Deze tekst vat de bepalingen van de e-commercewet met betrekking tot de EU en NON-EU speciale regelingen samen.

Het mini-eenloketsysteem (MOSS) is een elektronisch systeem dat belastingplichtigen die telecommunicate-, omroep- en elektronische (TBE) diensten verlenen aan afnemers in de EU, de mogelijkheid biedt de in alle EU-lidstaten verschuldigde btw in een lidstaat aan te geven en te betalen. Met ingang van 1 juli 2021 is het MOSS uitgebreid tot alle b2c-diensten die worden verricht in lidstaten waar de dienstverlener niet is gevestigd, intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en bepaalde binnenlandse goederenleveringen. Het wordt dus een eenloketsysteem (OSS).

Tabel 1: overzicht van de wijzigingen …

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial