BTW e-commerce: elektronische platforms

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen op het gebied van e-commerce vind je in het vorige artikel. Deze tekst vat de bepalingen van de e-commercewet met betrekking tot elektronische platforms samen.

Om de nieuwe wet begrijpelijker te maken, heeft het Directoraat-generaal belastingen en douane-unie van de Europese Commissie de toelichting op de btw-regels voor e-commerce gepubliceerd. Volgens deze verklaringen zijn de belastingplichtige, die via een elektronische interface, zoals een marktplaats, platform, portaal of soortgelijk middel de levering van goederen faciliteert, is de gelijkgestelde leverancier in het geval van:

  • afstandsverkopen van uit een derdelandsgebied of een derde land ingevoerde goederen in zendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan 150 EUR, vaak aangeduid als goederen van geringe waarde — artikel 14 bis, lid 1, of
  • goederenleveringen binnen de Gemeenschap door een niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige aan een niet-belastingplichtige; zowel binnenlandse leveringen als intracommunautaire afstandsverkopen van goederen vallen