Brexit: wat hebt u nodig als u zaken met het VK doet?

Invoer uit het VK

Koopt u bij leveranciers in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Dan moet u invoeraangifte doen en btw betalen bij de Douane,  sinds het VK is geen EU-lidstaat meer.

Geeft u de btw liever aan in uw btw-aangifte? Vraag dan een ‘Vergunning artikel 23’ aan. U hoeft dan bij de Douane geen btw te betalen. Hebt u recht op aftrek van btw? Dan kunt u deze btw ook als voorbelasting aftrekken in uw aangifte. U betaalt dan per saldo geen btw.

Sinds 1 januari 2021 kunnen goederen van preferentiële oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk bij invoer in aanmerking komen voor een preferentieel tarief. Dit geldt ook voor goederen van oorsprong uit de EU, als die worden uitgevoerd naar het VK.

De oorsprongsregels, die bepalen of goederen de preferentiële oorsprong ‘EU’ of ‘VK’ hebben, worden in Mededeling 12 bij het Handboek Douane toegelicht – zie: Mededeling 12 – Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU en Verenigd Koninkrijk (belastingdienst.nl). Wilt u goederen van preferentiële oorsprong uit het VK of de EU zonder invoerrechten in- of uitvoeren? In deze mededeling leest u meer over de voorwaarden.

Uitvoer naar het VK

Als u vanaf 1 januari 2021 goederen exporteert naar het Verenigd Koninkrijk, en deze goederen van preferentiële EU-oorsprong zijn, dan moet u dit aantonen door middel van een attest van oorsprong.

Een attest van oorsprong is een verklaring van de exporteur dat de betreffende goederen voldoen aan de oorsprongsregels van de afgesloten handelsovereenkomst tussen de EU en het VK. Deze verklaring wordt gesteld op een factuur of handelsdocument. Bij invoer in het Verenigd Koninkrijk kan dan worden geprofiteerd van tariefvrijstelling.

Stappenplan

Dit stappenplan helpt u met uw voorbereiding om zaken te kunnen doen met het Verenigd Koninkrijk (VK) na Brexit. Zo leest u wat u moet regelen om aangifte van uw goederen te kunnen doen bij de Douane en welke vergunningen u nodig hebt.

1.   Zorg dat u een EORI-nummer hebt 

U hebt dit nummer nodig als u douaneaangifte doet of laat doen, of een vergunning bij ons aanvraagt. Het hangt af van uw situatie of u dat nummer zelf kunt samenstellen of dat u het moet aanvragen.

2.   Zorg dat u aangifte kunt doen bij de Douane 

U kunt op volgende manieren uw aangifte regelen:

  • U laat uw aangifte doen door een douane-expediteur. Dit kunt u binnen een paar weken regelen. U hebt dan geen extra ICT-kennis nodig in uw organisatie.
  • U gebruikt een zogenoemde douaneaangifte-HUB van een softwareleverancier. Dit kunt u in enkele maanden regelen. U hebt dan wat ICT-kennis nodig in uw organisatie.
  • U gebruikt een aangiftepakket van een softwareleverancier. Dit regelt u in enkele maanden. U hebt dan ICT-kennis nodig in uw organisatie.

3.   Zorg dat u een ‘Registratie elektronisch berichtenverkeer’ hebt 

Met deze registratie mag u digitaal aangifte doen voor verschillende douaneregelingen. Ook mag u digitaal berichten uitwisselen, bijvoorbeeld via het aangiftesysteem AGS.

4.   Kijk of u vergunningen nodig hebt 

In een overzicht douanevergunningen ziet u waarvoor u een vergunning nodig hebt en hoe u deze aanvraagt.

Met een douanevergunning krijgt u bepaalde faciliteiten. Maar daar zitten wel voorwaarden aan vast. Zo stellen ze eisen aan uw administratieve organisatie en interne beheersing. Ook moet u soms zekerheid stellen. Zorg dat u weet wat u nodig hebt om een vergunning aan te vragen. Een externe adviseur of douane-expediteur kan u daarbij helpen.

Er zijn nogal wat vergunningen, registraties, toestemmingen, toelatingen en overeenstemmingen. Hier zijn enkele vergunningen ingedeeld naar onderwerp:

 

Soort aanvraag Waarvoor
Authorised Economic Operator (AEO) Om makkelijker toegang te krijgen tot vereenvoudigde procedures en verschillende faciliteiten bij fysieke controles.

Er zijn 2 soorten AEO-vergunningen:

– de vergunning Douanevereenvoudigingen (AEOC)

– de vergunning Veiligheid (AEOS)

Beide vergunningen worden ook gecombineerd afgegeven.

Inschrijving in de administratie van de aangever
(EIR)
Voor het plaatsen van goederen onder een bepaalde douaneregeling, door ze in te schrijven in uw administratie. U hoeft de goederen dan niet aan te brengen bij de Douane.
Toelating Douanevertegenwoordiger Voor het vertegenwoordigen van personen en ondernemingen bij het doen van aangiften, kennisgevingen, en andere handelingen en formaliteiten die in de douanewetgeving staan.
Registratie elektronisch berichtenverkeer Voor het digitaal uitwisselen van berichten met de Douane en om digitaal aangifte te doen voor douaneregelingen.
Vereenvoudigde aangifte
(SDE)
Voor het plaatsen van bepaalde goederen onder de douaneregelingen Invoer en Uitvoer met een vereenvoudigde aangifte.
Gecentraliseerde vrijmaking
(CCL)
Voor het indienen van aangiften bij het douanekantoor in het land waar het bedrijf gevestigd is voor goederen die bij een douanekantoor in een andere lidstaat worden aangebracht.

 

Soort aanvraag Waarvoor
BTI Voor het aanvragen van een Bindende Tariefinlichting
Geregistreerde Exporteur (REX)  Voor het opstellen van oorsprongsverklaringen bij de uitvoer van goederen waarvoor in het land van invoer een preferentiële tariefbehandeling geldt

Voor het vervangen van oorsprongsbewijzen bij het wederverzenden van goederen

Voor het opstellen van attesten van oorsprong in het kader van bilaterale cumulatie

Toegelaten exporteur Voor het opstellen van oorsprongsverklaringen (factuurverklaringen) bij de uitvoer van goederen waarvoor in het land van invoer een voorkeurstariefbehandeling geldt.
Vereenvoudiging bepaling douanewaarde (CVA) Voor het bepalen van de bedragen voor het vaststellen van de douanewaarde van goederen, als deze bedragen niet meetbaar zijn op de datum waarop de douaneaangifte is aanvaard.
Uitstel van betaling (DPO) Voor het periodiek betalen van de invoerrechten en belastingen door gebruik te maken van het maandkrediet of een vergunning inschrijving in de administratie (maandaangifte).
Soort aanvraag Waarvoor
Toegelaten afzender
(ACR)
Voor het plaatsen of verzenden van goederen vanuit uw bedrijfsruimte of andere aangewezen plaatsen onder de douaneregeling ‘Douanevervoer’, zonder dat u de goederen of bijbehorende aangifte voor douanevervoer aanbrengt en aanbiedt bij de Douane.
Toegelaten geadresseerde
(ACE)
Voor het op vastgestelde locaties ontvangen van goederen, begeleidingsdocumenten en aangiftebewijsstukken die zijn geplaatst onder de douaneregeling ‘Douanevervoer’, zonder deze aan te brengen en aan te bieden bij de Douane.
Toegelaten geadresseerde TIR-operatie
(ACT)
Voor het op vastgestelde locaties ontvangen van goederen die vallen onder de regeling ‘Extern douanevervoer’ én worden vervoerd onder de TIR-regeling met het aangiftebewijsstuk ‘Carnet TIR’.
Toegelaten afgever T2L(F)
(ACP)
Voor het afgeven van bewijzen van douanestatus van Uniegoederen, zonder dat u deze vooraf door de bevoegde douaneautoriteiten van het land van vertrek hoeft te laten aftekenen.

Hebt u een grensoverschrijdende douanevergunning? Na Brexit is deze vergunning niet meer geldig in het VK. U moet zelf afspraken maken met de Britse douane of uw Britse handelspartners over wat er moet gebeuren met goederen die zich in het VK bevinden onder dekking van uw oude vergunning.

5.   Houd rekening met extra formaliteiten 

Naast de douaneregels in dit stappenplan, kunt u ook te maken krijgen met andere formaliteiten. Zoals keuringen voor dierlijke producten of extra regels voor de uitvoer van afvalstoffen.

6.   Registreer u als Geregistreerde exporteur (REX) 

Als u goederen exporteert naar het VK, en deze goederen zijn van preferentiële EU-oorsprong, dan moet u dit aantonen met een attest van oorsprong. Voor zendingen met meer dan € 6.000 aan oorsprongsgoederen geldt dat de exporteur eerst geregistreerd moet zijn als REX (Geregistreerde exporteur).

Hebt u al toegang tot het online EU Customs Trader Portal? Dan kunt u ook digitaal een REX-registratie aanvragen.

Please follow and like us: