CIT Estoński w 2022 – atrakcyjna forma opodatkowania spółek

Dotychczasowe przepisy podatkowe w Polsce, regulujące tzw. CIT Estoński, zostają zmodyfikowane od 2022 r. w celu znaczącego upowszechnienia stosowania CIT-u Estońskiego, bowiem uproszczone warunki korzystania oraz atrakcyjne zasady opodatkowania z pewnością będą zachęcać coraz więcej podatników do wyboru tej formy opodatkowania spółek kapitałowych.

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych potocznie zwany CIT-em estońskim pojawił się w polskim prawie podatkowym wraz z 2021 rokiem. Główną cechą reżimu estońskiego jest odroczenie opodatkowania dochodu, do momentu jego faktycznej wypłaty do wspólników. W skrócie, w sytuacji, w której spółka nie wypłaca dochodów, nie płaci podatków.

Przepisy regulujące tzw. podatek estoński przewidują obecnie wiele warunków, które należy spełnić, aby skorzystać z nowego reżimu. Przede wszystkim taki sposób opodatkowania dostępny jest wyłącznie dla spółek kapitałowych, ponoszących nakłady inwestycyjne (głównie na zakup nowych środków trwałych) o prostej strukturze kapitałowej (z udziałowcami/akcjonariuszami będącymi osobami fizycznymi, brak udziałów w innych podmiotach), o przychodach nie przekraczających 100 mln zł wraz z podatkiem VAT.

Celem zwiększenia atrakcyjności (a zarazem popularności) nowego reżimu opodatkowania od przyszłego roku zostaną wprowadzone następujące zmiany:

  1. umożliwienie skorzystania z Estońskiego CIT spółkom komandytowym oraz komandytowo-akcyjnym;
  2. zmniejszenie, a pod pewnymi warunkami zlikwidowanie dodatkowego obciążenia podatkowego nakładanego w związku z wejściem w nowy system rozliczeń podatkowych;
  3. obniżenie efektywnego obciążenia podatkowego do 20% dla małych podatników i ok. 25% dla pozostałych (niniejsze wartości uwzględniają już obciążenie PIT wypłat dokonywanych ze spółek do wspólników);
  4. zniesienie obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych;
  5. zniesienie limitu przychodów, przekroczenie którego powodowało brak możliwości korzystania  z reżimu estońskiego.

Bez wątpienia powyższe zmiany spowodują, że Estoński CIT stanie się bardzo ciekawą opcją dla wielu przedsiębiorstw, w szczególności tych które szukają sposobów na obniżenie bieżących obciążeń podatkowych.

Tekst został przygotowany na podstawie opisu zmian przepisów: Polski Ład – podsumowanie zmian – Arena (arenaadvisory.com)

Please follow and like us: