Belastingadvies en boekhouding

Via mijn blogvermeldingen wil ik u graag kennis laten maken met het Poolse belastingstelsel – zie vermeldingen in de categorie: Belastingen in Polen.

Sinds 1998 heb ik ervaring opgedaan in de adviesbranche in financiën, boekhouding en belastingen, in internationale concerns zoals Sweco, Grontmij, JP Morgan of PWC, niet alleen in Poolse vestigingen, maar ook in België en Nederland.

In de Nationale Kamer van Belastingadviseurs ondersteunen we onze cliënten met alle kwesties van de Poolse en internationale belastingwetgeving. Afhankelijk van de omvang van een opdracht, bieden we een team van experts met passende ervaring en capaciteiten. Om lid te worden van de Nationale Kamer van Belastingadviseurs moet elke kandidaat slagen voor een staatsexamen en de ethische code volgen.

Elke belastingadviseur is verplicht om beroepsgeheimen te bewaren, waarvan alleen een cliënt of rechtbank ons ​​kan vrijlaten. Daarnaast zijn wij verplicht om een ​​aansprakelijkheidsverzekering te hebben in verband met de geleverde belastingadviesdiensten.

Belastingadvies en boekhouding

Ik ondersteun zowel particulieren als ondernemers.

In samenwerking met andere belastingadviseurs van de Nationale Kamer van Belastingadviseurs bied ik o.a. de volgende diensten aan:

 • Belastingadvies – met betrekking tot de Poolse belastingwetgeving en internationale belastingwetgeving
 • Belastingaangiften, registratie van belastingbetalers
 • Boekhouding –

– belastingboek met inkomsten en uitgaven (alleen beschikbaar voor kleine persoonlijke partnerschappen en 1-persoonsbedrijven)

– volledige boekhouding (verplicht voor grotere ondernemers en alle bedrijven met rechtspersoonlijkheid / vrijwillig voor kleinere ondernemers)

 • Vragen over het behoud van bronbelasting
 • Transfer pricing documentatie
 • Vertegenwoordiging voor belastingautoriteiten en rechtbanken
 • Douane-inklaring

Poolse en internationale belastingen en douane

Mijn advies is van toepassing op verschillende belastingen en heffingen van de reikwijdte van het Poolse en internationale belastingstelsel:

 • inkomstenbelasting (incl. bronbelasting)
 • BTW
 • vastgoed belasting
 • belasting op civielrechtelijke transacties
 • belasting op een erfenis en schenking
 • exitheffing
 • accijns
 • lokale belastingen en toeslagen
 • invoer- en uitvoerrechten

Blog

Belastingheffing van een schenking – de recipient is een inwoner van Polen

Dit advies betreft de belastingheffing van een contante schenking door een inwoner van Nederland aan de kinderen van de broers en zussen. De aanname is dat de recipient een inwoner van Polen is. Een tweede optie is een lening. De schenkingsbelasting in Polen is vastgelegd in de Wet van 28 juli 1983 op de successie- …

Auto in het bedrijf

Er zijn twee opties om een auto in het bedrijf te gebruiken: personenauto – vast activum van het bedrijf en prive auto – geen vast activum. Iedereen kan voor een van deze opties kiezen. Wat zijn de gevolgen van deze beslissing? In deze vermelding op mijn blog tref je een uitleg aan die ik voorbereid heb.

Algehele gemeenschap van goederen in Polen – anders dan in Nederland

Ik heb een vraag ontvangen over regelgeving met betrekking tot de algehele gemeenschap van goederen. Er is een aanzienlijk verschil tussen de algehele gemeenschap van goederen in Nederland en in Polen: In Nederland in algehele gemeenschap van goederen alles wat de echtgenoten voor hun huwelijk bezaten en alles wat zij tijdens hun huwelijk verwerven in …